Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Gaddhachauki

Mahendranagar, Kanchanpur

लकडाउनमा विदेश फिर्ता भएका विदेशीहरुको विवरण सम्बन्धमा